Favor Profiline ärisuund viis märtsis 2017 klientide hulgas läbi rahulolu-uuringu.

Allpool on lühike kokkuvõte tulemustest.

Täname kõiki, kes küsitlusele vastasid!