Laatu ja ympäristö

Visio
AS Favor on yritys, jolla on korkea yrityskulttuuri.

Missio
AS Favor on edistyksellinen ja nykyaikainen yritys, jota asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilökunta pitävät korkeassa arvossa ja jonka kilpailuetuna on kyky reagoida nopeasti markkinasignaaleihin ja kilpailijoita tehokkaampi toiminta/ tuotanto.

  • ASIAKAS arvostaa aikaansa ja on valmis maksamaan täsmällisistä ja laadukkaista palveluista
  • YHTEISTYÖKUMPPANI tietää, mitä haluaa, kertoo sen eikä hyväksy keskinkertaisuutta
  • TYÖNTEKIJÄ on motivoitunut oppimaan, kehittymään ja saavuttamaan tavoitteet ja on valmis näkemään sen eteen vaivaa.

Arvot
Perusarvomme ovat ammattitaito, edistyksellisyys ja joustavuus.

CE-MERKINNÄT

Profiline-tavaramerkillä myytäviä tuotteita on testattu eurooppalaisen standardin EN 14195:2014 ja EN 13964:2014 mukaisesti ja niille on annettu CE-merkintä.

 

 

“20 KEYS”

Favorissa on käytössä Japanissa kehitetty tuottavuuden parantamisen ja hukkatuotteiden määrän vähentämisen menetelmä “20 avainta”. Tuotannossa käytettävän 20 avaimen menetelmän (englanniksi 20 Keys) kehitti japanilainen professori Iwao Kobayashi ja se on tällä hetkellä käytössä jo runsaassa 20 maassa kautta maailman.

 

20 avaimen menetelmässä…

  • käytetään tavanomaista enemmän visuaalisia työvälineitä, mm. tarkastuslistoja, joiden avulla organisaatiota verrataan alalla toimijoiden huippuihin kuuluviin ja organisaation sisällä eri yksiköitä toisiinsa
  • palkitaan organisaation saavutuksista ja huomioidaan niitä
  • autetaan asettamaan haasteellisia tavoitteita ja muokataan koko organisaation mielikuvaa siitä, mitkä tavoitteet ovat saavutettavissa
  • kehitetään kaikissa työntekijöissä parannusprosessiin osallistumisen edellyttämiä taitoja.
  • 20 avaimen menetelmä tarjoaa yrityksen sisällä yhtenäistetyn toimintatavan tuottavuuteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen kaikilla toimialoilla
  • varmistetaan uusien työtapojen yhteensopivuus jo käytössä oleviin toimintatapoihin
  • saadaan mitattavia tuloksia ja tiedot välitetään koko yrityksen henkilökunnan käytettäviksi.
Reorganizing Workplace Improving Quality Cutting Costs Improving Process Flow Developing Technology
1: Cleaning and Organising 7: Zero Monitor Manufacturing / Production 13: Eliminating Waste 5: Quick Changeover Technology 18: Using Information Technology
2: Rationalising the System / Goal Alignment 9: Maintaining Machines and Equipment 14: Empowering Employees to Make Improvements 4: Reducing Work-in-Process 20: Leading Technology / Site Technology
3: Small Group Activities 11: Quality Assurance 6: Kaizen of Operations 16: Production Scheduling
10: Workplace Discipline 12: Developing your Suppliers 17: Efficiency Control 8: Coupled Manufacturing
15: Skill Versatility and
Cross-Training
19: Conserving Energy and Materials