Lisa tabel 3. Profiilide ja kinnitusvahendite kulunormid ning kandevõime