7. Vaheseinte ühendused (täisnurkne ja mittetäisnurkne)