Kvalitāte un vide

Vīzija
AS Favor ir uzņēmums ar augstu uzņēmējdarbības kultūru.

Misija
AS Favor ir uz panākumiem orientēts, mūsdienīgs klientu, sadarbības partneru un darbinieku novērtēts uzņēmums, kura konkurences priekšrocība ir spēja ātri reaģēt uz tirgus signāliem un par konkurentiem efektīvāka darbība/ražošana.

  • KLIENTS ir tas, kurš novērtē laiku un piekrīt maksāt par precīziem un kvalitatīviem pakalpojumiem.
  • SADARBĪBAS PARTNERIS ir tas, kurš zina, ko grib, un to pasaka, nesamierinoties ar vidēju līmeni.
  • DARBINIEKS ir tas, kurš ir orientēts uz mācīšanos, attīstību un sasniegumiem un ir gatavs pielikt pūles tā vārdā.

Vērtības
Mūsu pamatvērtības ir: profesionalitāte, orientēšanās uz panākumiem, elastība.

 

CE MARĶĒJUMS

Ar prečzīmi „Profiline” pārdodamie izstrādājumi ir pārbaudīti saskaņā ar Eiropas Savienības standartu EN 14195:2014 un EN 13964:2014 un tiem ir piešķirts CE marķējums.

 

“20 ATSLĒGAS”

Uzņēmumā AS Favor ir ieviesta Japānā izstrādātās produktivitātes celšanas un tērēšanas samazināšanas metodika “20 atslēgas”. Ražošanas nozarē izmantojamo 20 atslēgu metodiku (angļu valodā 20 Keys) izstrādāja japāņu profesors Ivao Kobajaši (Iwao Kobayashi) un 20 atslēgu sistēma ir veiksmīgi ieviesta vairāk nekā 20 valstīs visā pasaulē.

20 atslēgām ir raksturīgi, ka…

  • daudz tiek izmantoti vizuālie darba līdzekļi, tostarp kontroles saraksti, lai varētu salīdzināt organizāciju ar pasaules labākajām organizācijām, kā arī lai salīdzinātu organizācijas vienības savstarpēji
  • tiek atzīts un respektēts līdz šim organizācijā sasniegtais
  • tiek izvirzīti izaicinoši mērķi, radot visā organizācijā priekšstatu par to, kas ir sasniedzams
  • visos darbiniekos tiek attīstītas uzlabošanas procesā nepieciešamās iemaņas
  • uzņēmumam 20 atslēgu metodika sniedz vienotu pieeju, lai atrisinātu ar produktivitātes, kvalitātes, un rentabilitātes problēmām saistītos jautājumus visās biznesa nozarēs
  • savietojamība ar jau citiem iepriekš ieviestiem principiem
  • izmērāmu rezultātu efektīvu zināšanu nodošana visā uzņēmumā.
Reorganizing Workplace Improving Quality Cutting Costs Improving Process Flow Developing Technology
1: Cleaning and Organising 7: Zero Monitor Manufacturing / Production 13: Eliminating Waste 5: Quick Changeover Technology 18: Using Information Technology
2: Rationalising the System / Goal Alignment 9: Maintaining Machines and Equipment 14: Empowering Employees to Make Improvements 4: Reducing Work-in-Process 20: Leading Technology / Site Technology
3: Small Group Activities 11: Quality Assurance 6: Kaizen of Operations 16: Production Scheduling
10: Workplace Discipline 12: Developing your Suppliers 17: Efficiency Control 8: Coupled Manufacturing
15: Skill Versatility and
Cross-Training
19: Conserving Energy and Materials