• Kallvalsat stål
 • Varmförzinkat stål
 • Aluminiumförzinkat stål
 • Elförzinkat stål
 • Zink-magnesiumbelagt stål

Kallvalsat stål

Kallvalsat stål

Kallvalsat stål eller kallvalsad stålplåt används ofta i metallindustrin.

Mått

Stålbeteckning Tjocklek, mm Bredd, mm
DC01 0,5-3,0 1000-1500
DC03 0,5-3,0 1000-1500
DC04 0,5-3,0 1000-1500
DC05 0,5-3,0 1000-1500
DC06 0,5-3,0 1000-1500
DC07 0,5-3,0 1000-1500

Toleranser och tekniska leveransvillkor

Mått- och formtoleranser enligt standarden EN 10131:2006. Fråga om närmare information!
Tekniska leveransvillkor enligt standarden EN 10130:2007.

Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper

Stålbeteckning

Stålnummer Kemisk sammansättning — vikt-% Mekaniska egenskaper
P S Mn Ti Nominell sträckgräns Rp0,2
Brottgräns, Rm (N/mm²)      Brottöjning, A80    
DC01 1.0330 0,12 0,045 0,045 0,60 280  270 – 510 28%
DC03 1.0347 0,10 0,035 0,035 0,45 240  270 – 370 34%
DC04 1.0338 0,08 0,030 0,030 0,40 220  270 – 350 37%
DC05 1.0312 0,06 0,025 0,025 0,35 200  270 – 330 39%
DC06 1.0873 0,02 0,020 0,020 0,25 0,30 180  270 – 350 41%
DC07 1.0898 0,01 0,020 0,020 0,20 0,20 160  250 – 310 43%

Utseende och ytkvalitet

Utseende och ytkvalitet 
A normal ytkvalitet Ytdefekter såsom små gropar, skillnader i mönsterstorlek, mörka prickar, ränder, lätta passiveringsspår är tillåtna. Spår efter utslätning av plåten eller spår efter rinnande zink får också förekomma.
B förbättrad ytkvalitet Erhålls genom eftervalsning. Som regel avser förbättring bara en sida av produkten efter kundens önskemål. Används även under färg. Små ytdefekter såsom spår efter utslätning av plåten, spår efter eftervalsning, repor, bucklor, mönster, lätta spår efter rinnande zink och passiveringsspår är tillåtna.

 

Förvaring och lagring

 • Förpackningen ska skydda materialet från defekter och yttre påverkan och vara lämplig för aktuella transportförhållanden
 • Luftfuktighet max. 70 %
 • Rekommenderad lagringstemperatur +15…+250 °C
 • Min. lagringstemperatur +50 °C
 • Max. tillåten temperaturväxling 10 grader
 • Bearbetning får ske först efter att materialet har uppnått verkstadens temperatur, det rekommenderas att man väntar i 4 dagar, särskilt vintertid
 • Får ENDAST lagras inomhus.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkat stål

Varmförzinkat stål eller varmförzinkad stålplåt används där inga särskilda krav ställs på ytbeläggningen. Fördelarna med materialet är dess höga hållfasthet och hårdhet, utmärkta korrosionsbeständighet och låga kostnad.

Mått

Stålbeteckning Tjocklek, mm Bredd, mm
DX51D 0,4-3,0 1000-1500
DX52D 0,4-3,0 1000-1500
DX53D 0,4-3,0 1000-1500
DX54D 0,4-3,0 1000-1500
DX55D 0,4-3,0 1000-1500
DX56D 0,4-3,0 1000-1500
DX57D 0,4-3,0 1000-1500

 

Ytbeläggning

Ytbeläggning Vikt g/m2
+Z zink 100-600

 

Toleranser och tekniska leveransvillkor

Mått- och formtoleranser enligt standarden EN 10143:2006. Fråga om närmare information!
Tekniska leveransvillkor enligt standarden EN 10346:2006.

 

Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper

Stålbeteckning Stålnummer Kemisk sammansättning — vikt-% Mekaniska egenskaper
C max Si max Mn P S Ti Nominell sträckgräns Rp0,2 Brottgräns, Rm (N/mm²) Brottöj-ning, A80
DX51D 1.0226 0,18 0,50 1,20 0,12 0,045 0,30 270 – 500 22%
DX52D 1.0350 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 140 – 300  270 – 420 26%
DX53D 1.0355 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 140 – 260  270 – 380 30%
DX54D 1.0306 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 220  260 – 350 36%
DX55D 1.0309 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 220  270 – 370 30%
DX56D 1.0322 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 180  260 – 350 39%
DX57D 1.0853 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 170  260 – 350 41%

Utseende och ytkvalitet

Utseende och ytkvalitet
M litet eller föga synligt mönster Ytbeläggningen erhålls genom att påverka härdningsprocessen på ett specifikt sätt. Beläggningens yta är finkornig och mönstret osynligt för blotta ögat. Denna ytbehandling kan väljas om det vanliga mönstret inte uppfyller kraven.
A normal ytkvalitet Ytdefekter såsom små gropar, skillnader i mönsterstorlek, mörka prickar, ränder, lätta passiveringsspår är tillåtna. Spår efter utslätning av plåten eller spår efter rinnande zink får också förekomma.
B förbättrad ytkvalitet Erhålls genom eftervalsning. Som regel avser förbättring bara en sida av produkten efter kundens önskemål. Används även under färg. Små ytdefekter såsom spår efter utslätning av plåten, spår efter eftervalsning, repor, bucklor, mönster, lätta spår efter rinnande zink och passiveringsspår är tillåtna.

 

Ytbehandling

Ytbehandling
C Kemiskt passiverad Stålytan beläggs med ett tunt skikt som hindrar att zinken oxiderar.

Förvaring och lagring

 • Förpackningen ska skydda materialet från defekter och yttre påverkan och vara lämplig för aktuella transportförhållanden
 • Luftfuktighet max. 70 %
 • Rekommenderad lagringstemperatur +15–250 °C
 • Min. lagringstemperatur +50 °C
 • Max. tillåten temperaturväxling 10 grader
 • Bearbetning får ske först efter att materialet har uppnått verkstadens temperatur, det rekommenderas att man väntar i 4 dagar, särskilt vintertid
 • Får ENDAST lagras inomhus.

Aluminiumförzinkat stål

Aluminiumförzinkat stål

Aluminiumförzinkat stål är stål belagt med en aluminium-zinklegering. Aluminium-zink har självreparationsförmåga vilket gör att materialet är beständigt mot korrosion vid repning. Aluminiumskiktet ger även motstånd mot höga temperaturer och ett blankt utseende och därför används materialet på ytor som inte kräver någon ytterligare ytbehandling (t.ex. vägg- och takprofiler).

Mått

Stålbeteckning Tjocklek, mm Bredd, mm
DX51D 0,5-2,0 1000-1500
DX52D 0,5-2,0 1000-1500
DX53D 0,5-2,0 1000-1500
DX54D 0,5-2,0 1000-1500
DX55D 0,5-2,0 1000-1500
DX56D 0,5-2,0 1000-1500
DX57D 0,5-2,0 1000-1500

Ytbeläggning och yta

Ytbeläggning Vikt g/m2 g/m2
+AZ aluminium-zinklegering 150-185

 

Toleranser och tekniska leveransvillkor

Mått- och formtoleranser enligt standarden EN 10143:2006. Fråga om närmare information!
Tekniska leveransvillkor enligt standarden EN 10346:2006.

 

Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper

Stålbeteckning Stålnummer Kemisk sammansättning — vikt-% Mekaniska egenskaper
C max Si max Mn P S Ti Nominell sträckgräns Rp0,2 Brottgräns, Rm (N/mm²)          Brottöjning, A80              
DX51D 1.0226 0,18 0,50 1,20 0,12 0,045 0,30 270 – 500 22%
DX52D 1.0350 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 140 – 300  270 – 420 26%
DX53D 1.0355 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 140 – 260  270 – 380 30%
DX54D 1.0306 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 220  260 – 350 36%
DX55D 1.0309 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 220  270 – 370 30%
DX56D 1.0322 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 180  260 – 350 39%
DX57D 1.0853 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 170  260 – 350 41%

 

Utseende och ytkvalitet

Utseende och ytkvalitet  
M litet eller föga synligt mönster Ytbeläggningen erhålls genom att påverka härdningsprocessen på ett specifikt sätt. Beläggningens yta är finkornig och mönstret osynligt för blotta ögat. Denna ytbehandling kan väljas om det vanliga mönstret inte uppfyller kraven.
A normal ytkvalitet Ytdefekter såsom små gropar, skillnader i mönsterstorlek, mörka prickar, ränder, lätta passiveringsspår är tillåtna. Spår efter utslätning av plåten eller spår efter rinnande zink får också förekomma.
B förbättrad ytkvalitet Erhålls genom eftervalsning. Som regel avser förbättring bara en sida av produkten efter kundens önskemål. Används även under färg. Små ytdefekter såsom spår efter utslätning av plåten, spår efter eftervalsning, repor, bucklor, mönster, lätta spår efter rinnande zink och passiveringsspår är tillåtna.

Ytbehandling

Ytbehandling
C Kemiskt passiverad Stålytan beläggs med ett tunt skikt som hindrar oxidering av zink.

 

Förvaring och lagring

 • Förpackningen ska skydda materialet från defekter och yttre påverkan och vara lämplig för aktuella transportförhållanden
 • Luftfuktighet max. 70 %
 • Rekommenderad lagringstemperatur +15–250 °C
 • Min. lagringstemperatur +50 °C
 • Max. tillåten temperaturväxling 10 grader
 • Bearbetning får ske först efter att materialet har uppnått verkstadens temperatur, det rekommenderas att man väntar i 4 dagar, särskilt vintertid
 • Får ENDAST lagras inomhus.

 

Elförzinkat stål

Elförzinkat stål

Kallvalsad elförzinkad stålplåt (ZE) eller elförzinkat stål är ett material med bra svetsbarhet som är mycket lämpligt för målning. Användningsområden för elförzinkat stål: hushållsmaskiner, möbler, elektronik.

Mått

Stålbeteckning Tjocklek, mm Laius, mm
DC01 0,5-3,0 1000-1500
DC03 0,5-3,0 1000-1500
DC04 0,5-3,0 1000-1500
DC05 0,5-3,0 1000-1500
DC06 0,5-3,0 1000-1500
DC07 0,5-3,0 1000-1500

 

Ytbeläggning och yta

Ytbeläggning Tjocklek µm Vikt g/m2
+ZE 25/25 2,0 18
+ZE 50/50 5,0 36
+ZE 75/75 7,5 54
+ZE 100/100 1,0 72

 

Toleranser och tekniska leveransvillkor

Mått- och formtoleranser enligt standarden EN 10131:2006. Fråga om närmare information!
Tekniska leveransvillkor enligt standarden EN 10152:2009.

 

Kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper och bearbetbarhet

Stålbeteckning Stålnummer Kemisk sammansättning — vikt-% Mekaniska egenskaper Bearbetbarhet
C P S Mn Ti Nominell sträckgräns Rp0,2   Brottgräns, Rm (N/mm²)            Brottöjning, A80          R90 min N90 min
DC01 1.0330 0,12 0,60 0,045 0,045  – 280 270-410 28%
DC03 1.0347 0,10 0,45 0,035 0,035  – 240 270-370 34% 1,3
DC04 1.0338 0,08 0,40 0,030 0,030  – 220 270-350 37% 1,6 0,0170
DC05 1.0312 0,06 0,35 0,025 0,025  – 200 270-330 39% 1,9 0,0190
DC06 1.0873 0,02 0,25 0,020 0,020 0,30 180 270-350 41% 2,1 0,0210
DC07 1.0898 0,01 0,20 0,020 0,200 0,20 160 250-310 43% 2,5 0,0220

 

Utseende och ytkvalitet

Utseende och ytkvalitet
A normal ytkvalitet Ytdefekter såsom små gropar, skillnader i mönsterstorlek, mörka prickar, ränder, lätta passiveringsspår är tillåtna. Spår efter utslätning av plåten eller spår efter rinnande zink får också förekomma.
B förbättrad ytkvalitet Erhålls genom eftervalsning. Som regel avser förbättring bara en sida av produkten efter kundens önskemål. Används även under färg. Små ytdefekter såsom spår efter utslätning av plåten, spår efter eftervalsning, repor, bucklor, mönster, lätta spår efter rinnande zink och passiveringsspår är tillåtna.

 

Förvaring och lagring

 • Förpackningen ska skydda materialet från defekter och yttre påverkan och vara lämplig för aktuella transportförhållanden
 • Luftfuktighet max. 70 %
 • Rekommenderad lagringstemperatur +15–250 °C
 • Min. lagringstemperatur +50 °C
 • Max. tillåten temperaturväxling 10 grader
 • Bearbetning får ske först efter att materialet har uppnått verkstadens temperatur, det rekommenderas att man väntar i 4 dagar, särskilt vintertid
 • Får ENDAST lagras inomhus.

Zink-magnesiumbelagt stål

Zink-magnesiumbelagt stål

Magnesiumtillsatsen ger varmvalsat stål med ytbeläggning av zink-magnesium-aluminiumlegering högt korrosionsmotstånd, även i tuffa miljöförhållanden. Beroende på miljön kan zink-magnesiumbelagt stål ha en 2–3 gånger tunnare ytbeläggning än förzinkade material med ännu bättre korrosionsskydd och samtidigt spara miljön.

Mått

Stålbeteckning Tjocklek, mm Bredd, mm
DX51D+ZM 1,2-3,0 1000-1500
DX52D+ZM 1,2-3,0 1000-1500
DX53D+ZM 1,2-3,0 1000-1500
DX54D+ZM 1,2-3,0 1000-1500
DX55D+ZM 1,2-3,0 1000-1500
DX56D+ZM 1,2-3,0 1000-1500
DX57D+ZM 1,2-3,0 1000-1500

 

Ytbeläggning och yta

Ytbeläggning Ytbeläggningens vikt g/m² Tjocklek µm/sida
ZM90 90 7
ZM120 120 9
ZM175 175 13
ZM195 195 16
ZM250 250 19
ZM310 310 24

 

Toleranser och tekniska leveransvillkor

Mått- och formtoleranser enligt standarden EN 10143:2006. Fråga om närmare information!
Tekniska leveransvillkor enligt standarden EN 10346:2006.


Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper

Stålbeteckning Stålnummer Kemisk sammansättning — vikt-% Mekaniska egenskaper
C max Si max Mn P S Ti Nominell sträckgräns Rp0,2 Brottgräns, Rm (N/mm²)            Brottöjning, A80
DX51D+ZM 1.0226 0,18 0,50 1,20 0,12 0,045 0,30 270 – 500 22%
DX52D+ZM 1.0350 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 140 – 300  270 – 420 26%
DX53D+ZM 1.0355 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 140 – 260  270 – 380 30%
DX54D+ZM 1.0306 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 220  260 – 350 36%
DX55D+ZM 1.0309 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 220  270 – 370 30%
DX56D+ZM 1.0322 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 180  260 – 350 39%
DX57D+ZM 1.0853 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 120 – 170  260 – 350 41%

 

VUtseende och ytkvalitet

Utseende och ytkvalitet
A normal ytkvalitet Ytdefekter såsom små gropar, skillnader i mönsterstorlek, mörka prickar, ränder, lätta passiveringsspår är tillåtna. Spår efter utslätning av plåten eller spår efter rinnande zink får också förekomma.
B förbättrad ytkvalitet Erhålls genom eftervalsning. Som regel avser förbättring bara en sida av produkten efter kundens önskemål. Används även under färg. Små ytdefekter såsom spår efter utslätning av plåten, spår efter eftervalsning, repor, bucklor, mönster, lätta spår efter rinnande zink och passiveringsspår är tillåtna.

 

Förvaring och lagring

 • Förpackningen ska skydda materialet från defekter och yttre påverkan och vara lämplig för aktuella transportförhållanden
 • Luftfuktighet max. 70 %
 • Rekommenderad lagringstemperatur +15–250 °C
 • Min. lagringstemperatur +50 °C
 • Max. tillåten temperaturväxling 10 grader
 • Bearbetning får ske först när materialet har värmts upp till verkstadens temperatur, det rekommenderas att man väntar i 4 dagar, särskilt vintertid
 • OBS! Får ENDAST lagras inomhus