Legotillverkning

Produktutveckling

Det är viktigt för varje företag att ha goda produkter med stort mervärde. Det är inte alltid praktiskt att anställa en produktutvecklingsingenjör som behärskar metallbearbetningsteknologi eller även ett helt produktutvecklingsteam. Metaforms ingenjörer kan uppvisa ett stort antal framgångshistorier vad gäller produkter i tunnplåt. Vi hjälper att realisera idéer via utvecklingen av nya produkter genom produktens hela livscykel – från planering och design till framtagning av prototyp och serieproduktion. Vi erbjuder också lösningar hur man kan minska kostnaderna i samband med tillverkningen av en existerande produkt genom att antingen minska materialåtgången eller effektivera tillverkningsprocesserna.  Sätt oss på prov!

Montering

Vi tror på kontinuerlig förbättring. Under årens lopp har våra montörer blivit skickliga på mekanisk och elektromekanisk montering av såväl komplicerade detaljer som slutprodukter som kräver särskild noggrannhet. Även kunder inom sådana krävande branscher som järnvägsindustri och telekom har vant sig vid att sätta tilltro till våra erfarenheter och vår teknologi. För att uppnå bästa möjliga tillverknings- och monteringsservice tillämpar vi i företaget ”20 stegs” ledningsmetoder tillsammans med relevant kvalitetskontroll och testning. När ert företag beställer monteringstjänster av Metaform, kan det minska projektets komplexitet och de kostnader, som anknyter sig till ledningen av arbetskraft och resurser. Vänd vår kompetens och effektivitet till er fördel!

Plåtbearbetning

Man behöver inte alltid göra allt själv. Favor har i 25 år investerat i och utökat sin maskinpark och utvecklat och utbildat sin personal. Vi anser oss vara experter på tunnplåtsbearbetning, helt med rätta. Eftersom vi har en omfattande maskinpark för laserskärning, stansning och bockning, kan vi tillverka produkter och detaljer  i tunnplåt av mycket olika komplexitet efter ritningar av kunden.

Svetsning

God svetskvalitet är en stolthet för varje framstående företag – den är också Metaforms stolthet. I många företag är det inte ekonomiskt meningsfullt att hålla toppsvetsare på jobb, utan det är förnuftigt att beställa tjänsten från annat håll. Till Metaforms kompetens hör såväl manuell som robotsvetsning. Vi kan garantera snabbt arbete också vad gäller stora serier och möter höga krav på precision, som kan uppnås i samarbete mellan robot och mänsklig uppfinningsrikedom.

Pulverlackering

Vi vet att förutsättningen för en god färgkvalitet är en grundlig förbehandling av materialets yta och en jämnt applicerad pulverfärg. Metaforms förbehandlingssystem för metallytor, flexibla lackeringslinje och följande av en målningsprocess på toppnivå säkrar en utmärkt ytkvalitet. På vår linje kan också målas synnerligen långa komponenter – upp till 7 meter. Omsorgsfull emballering säkrar att produkterna med oklanderling yta kommer fram till kunderna. När du sätter stort värde på leveranser vid rätt tidpunkt och behöver felfri ytbehandling av dina produkter, kontakta oss!

Hantering av leveranskedjan

Metaform begränsar inte sin förmåga till interna processer. 25 års erfarenhet med olika kunder har lärt oss att den egna kompetensen inte alltid räcker till för att erbjuda en lämplig lösning. Därför har vi utvecklat vårt nätverk av samarbetspartners och skaffat oss kompetens att leda dem. Tack vare denna erfarenhet kan Metaform erbjuda mycket mer än bara ett företag som kontraktstillverkare av plåtkomponenter. I våra processer ingår dagligen svarvning, olika slags kemiska bearbetningar m.m. Det är också fråga om en kontinuerlig utveckling – med varje ny kund är vi redo att bredda vår förmåga för att åter kunna erbjuda den bästa servicen.

Sammanfattning

Det är elementärt att erbjuda de egna kunderna kvalitet och leveransprecision. Vi tror att ett långvarigt framgångsrikt samarbete utöver de föregående bara kan bygga på en kontinuerlig förbättring av processerna. När ni väljer Favor Metaform till er partner för legotillverkning av produkter och detaljer i plåt, får ni del av de bästa lösningarna vid förbättringen av era produkter och er konkurrenskraft.

Referenser

Favor Metaform