Kvalite och miljö

Vision
AS Favor är ett företag med en stark entreprenörskultur.

Mission
AS Favor är ett progressivt och modernt företag, uppskattat av kunder, samarbetspartners och medarbetare vars konkurrensfördelar är att snabbt reagera på marknadssignaler, samt en effektivare verksamhet och produktion än konkurrenternas.

  • VÅRA KUNDER värderar sin tid och är villiga att betala för träffsäkra och högkvalitativa tjänster.
  • VÅRA SAMARBETSPARTNERS vet vad de vill ha och är inte rädda för att uttrycka det. De nöjer sig inte med det genomsnittliga.
  • VÅRA MEDARBETARE är inriktade på kunskap, självutveckling och framgångar, samt villiga att kämpa för att uppnå dessa.

 Värderingar
Våra grundvärderingar är: professionalism, progressivitet, flexibilitet.

CE-MÄRKNING

Produkter som säljs under varumärket Profiline har genomgått provning enligt EU-standarder EN 14195:2014 och EN 13964:2014 och är CE-märkta.

 

 

”20 NYCKLAR”

Favor tillämpar den japanska metodiken “20 nycklar” för produktivitetsökning och minskad resursslöseri. Metodiken ”20 nycklar” (20 Keys på engelska) som tillämpas i produktionsverksamhet  har utarbetats av den japanske professorn Iwao Kobayashi och systemet har använts med framgång i över 20 länder världen över.

20 nycklar kännetecknas av att…

  • man använder många olika visuella verktyg, inkl checklistor, för att jämföra organisationen både med världens bästa organisationer och att jämföra olika enheter.
  • man uppskattar och respekterar organisationens tidigare framgångar.
  • man bidrar till uppmanande målsättningar genom att bygga upp hela organisationens uppfattning om vad som kan uppnås.
  • nödvändiga kunskaper utvecklas hos alla anställda så att de kan delta i förbättringsprocessen.
  • metodiken ”20 nycklar” erbjuder företaget ett helhetstänkande för att lösa problem med produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet i alla affärsområden.
  • den är kompatibel med andra redan implementerade tillvägagångssätt.
  • den ger mätbara resultat och effektiv kunskapsöverföring över hela företaget.
Reorganizing Workplace Improving Quality Cutting Costs Improving Process Flow Developing Technology
1: Cleaning and Organising 7: Zero Monitor Manufacturing / Production 13: Eliminating Waste 5: Quick Changeover Technology 18: Using Information Technology
2: Rationalising the System / Goal Alignment 9: Maintaining Machines and Equipment 14: Empowering Employees to Make Improvements 4: Reducing Work-in-Process 20: Leading Technology / Site Technology
3: Small Group Activities 11: Quality Assurance 6: Kaizen of Operations 16: Production Scheduling
10: Workplace Discipline 12: Developing your Suppliers 17: Efficiency Control 8: Coupled Manufacturing
15: Skill Versatility and
Cross-Training
19: Conserving Energy and Materials