Kvalite och miljö

Vision
AS Favor är ett företag med en stark entreprenörskultur.

Mission
AS Favor är ett progressivt och modernt företag som uppskattas bland kunder, samarbetspartner och anställda och vars konkurrensfördelar är snabb respons på marknadssignaler och mer effektiv verksamhet/tillverkning jämfört med konkurrenterna.

  • VÅRA KUNDER värdesätter sin tid och är beredd att betala för noggranna och högkvalitativa tjänster
  • VÅRA SAMARBETSPARTNER har konkreta önskemål, uttrycker dem öppet och nöjer sig inte med medelmåttig nivå
  • VÅRA ANSTÄLLDA är inriktade på lärande, utveckling och prestationer och beredda på att arbeta för detta.

Värden
Våra basvärden är: hög professionell nivå, progressiv attityd, flexibilitet.

CE-märkning
Produkter som säljs under varumärket Profiline har genomgått provning enligt de europeiska standarderna EN 14195:2014 och EN 13964:2014 och är CE-märkta.

 

 

“20 NYCKLAR”
Favor tillämpar den japanska metodiken ”20 nycklar” för ökad produktivitet och minskat spill. 20-nyckelmetodiken för produktion (20 Keys på engelska) har utarbetats av den japanske professorn Iwao Kobayashi och 20-nyckelsystemet har med framgång implementerats i över 20 länder världen över.

20 nycklar kännetecknas av…

  • användning av många visuella arbetshjälpmedel, bl.a. checklistor för att jämföra organisationen med de bästa i världen och även enheter sinsemellan
  • uppskattning och respekt för organisationens tidigare framgångar
  • utveckling av en föreställning om vad som kan uppnås i hela organisationen för att bidra till nya utmanande målsättningar
  • utveckling av de anställdas färdigheter som är nödvändiga för deltagande i förbättringsprocessen
  • företaget får ett enhetligt tillvägagångssätt för att lösa problem inom produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet i alla avdelningar
  • överensstämmelse med andra redan tillämpade tillvägagångssätt
  • mätbara resultat och effektiv kunskapsöverföring i hela företaget.

Fem mål och 20 nycklar för att uppnå dem:

Livligare arbetsplats Kvalitetsförbättring Kostnadsminskning Förbättring av processflödet Utveckling av tekniken
1: rengöring, ordning och reda 7: tillverkning med noll övervakning 13: inga spill 5: snabba övergångar 18: användning av informationsteknik
2: ett meningsfullt system/sammanlänkning av mål 9: underhåll av maskiner och annan utrustning 14: motivering av anställda till förbättringar 4: mindre halvfabrikat 20: ledande teknik som strategisk fördel
3: grupparbete 11: kvalitetssäkring 6: systematisk processförbättring 16: produktionsplanering
10: disciplin på arbetsplatsen 12: leverantörsutveckling 17: effektivitetskontroll 8: sammanlänkad tillverkning
15: mångsidiga färdigheter, korsutbildning 19: energi- och materialbesparing

 

Kvaliteten är viktigast för oss i allt vi gör. Vi är övertygade om att bara det bästa är bra nog.