Kontorsbyggnad i Oslo

Husfabriken EstNor använder böjbara L-profiler av Profiline i sina elementkonstruktioner för hus.

Ena sidan på L-profilen är slitsad så att den kan böjas till önskad radie. Dessa profiler kan t.ex. användas vid utförande av böjda väggar och välvda innertak.

Favor Metaform