EASi poolt toetatud projektid

Müügi tulemuslikkuse tõstmine
Perioodil 26.04.2011 kuni 15.12.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt “Müügi tulemuslikkuse tõstmine” aktsiaseltsis Favor, toetussumma oli 2172,50 eurot. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Timmitud tootmise põhimõtete rakendamine
Perioodil 15.05.2009 kuni 10.08.2010 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi timmitud tootmise põhimõtetete rakendamise projekt Favor AS töötajaile. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmetest.

Keevitustööde sertifikaadi ISO 3834-2 uuendamine
Favor AS uuendas sertifikaati, mis tõendab, et ettevõttes rakendatud keevitustööde kvaliteedisüsteem tagab keevitustööde tegemise vastavalt standardile EN ISO 3834-2. Sertifitseerimise rahastamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Keevitustööde sertifikaadi EN 15085 uuendamine
Favor AS uuendas sertifikaati, mis tõendab, et ettevõttes rakendatud keevitustööde kvaliteedisüsteem tagab keevitustööde tegemise vastavalt standardile EN 15085. Sertifitseerimise rahastamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tootekatsetused CE-märgistuse saamiseks
Favor AS viis läbi järgmiste ripplae aluskonstruktsiooni elementide tüübikatsetused vastavalt Euroopa Liidu standardile EVS-EN 13964:2004/A1:2006: CD 60/27, UD 28, MP 24, MP 16 ja T24.
Tootekatsetuste läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Exo-bike’i tüübikinnituse protseduuri läbiviimine
2014. aasta suvel viis Favor AS koostöös partner-ettevõttega Saksamaal edukalt läbi elektrirolleri EXO Neutrino 2.0 Euroopa Ühenduse (EÜ) tüübikinnituse protseduuri vastavalt kehtivale Euroopa Liidu direktiivile 2002/24 , mille käigus teostati kõik nõutud testid ja mõõtmised, et oleks tagatud turule viidava uue sõiduki kõrge liiklusohutuse ja keskkonnakaitse tase. Tüübikinnitusega seotud katseprotsessi läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekt “Rullvaltsitud tooted”
EAS toetas AS Favor uue seinaprofiili väljatöötamist. EAS-i toel teostati laboratoorsed vaheseinte akustilised mõõtmised kinnitamaks väljatöötatud profiilide vastavust üldlevinud näitajatele. Katsetatud seinte mürasumbuvuse näitajad vastavad eesmärgistatud seinte näitajatele. Projekti toetatakse 6413 euroga Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Favor AS on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse abil viinud ellu mitmeid projekte, mis on oluliselt aidanud kaasa ettevõtte ekspordipotentsiaalile

EL_Regionaalareng_horisontaalEL_Sotsiaalfond