Projekt som har fått stöd från Estlands stiftelse för företagsutveckling (EAS)

Höjning av försäljningseffektivitet

Under perioden 26 april 2011 till 15 december 2011 genomförde Favor AS projektet ”Höjning av försäljningseffektivitet” med samfinansiering från Europeiska socialfonden. Stödbeloppet var 2 172,50 euro. Projektet beviljades stöd från EAS för stöd till kunskaps- och färdighetsutveckling.

Tillämpning av principer för finjusterad tillverkning

Under perioden 15 maj 2009 till 10 augusti 2010 genomfördes ett projekt för implementering av principerna för finjusterad tillverkning bland personalen i Favor AS med samfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektet beviljades stöd från EAS för stöd till kunskaps- och färdighetsutveckling.

Uppdatering av ISO 3834-2-certifieringen för svetsarbeten

Favor AS uppdaterade sin certifiering som intygar att företagets kvalitetssystem för svetsarbeten säkrar utförande av svetsarbeten i enlighet med standarden EN ISO 3834-2. Finansieringen av certifieringen beviljades stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdatering av EN 15085-certifieringen för svetsarbeten

Favor AS uppdaterade sin certifiering som intygar att företagets kvalitetssystem för svetsarbeten säkrar utförande av svetsarbeten i enlighet med standarden EN 15085. Finansieringen av certifieringen beviljades stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Produktprovningar för CE-märkning

Favor AS genomförde typprovningar för följande stödkonstruktionselement för nedpendlade undertak i enlighet med europeisk standarden EVS-EN 13964:2004/A1:2006: CD 60/27, UD 28, MP 24, MP 16 och T24.

Produktprovningarna beviljades stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Typgodkännande för Exo-bike

Under sommaren 2014 genomförde Favor AS, i samarbete med sitt tyska partnerföretag, proceduren för EG-typgodkännande för elscootern EXO Neutrino 2.0 i enlighet med EU-direktiv 2002/24. Denna inkluderade alla erforderliga provningar och mätningar för att säkerställa en hög trafiksäkerhets- och miljövänlighetsnivå för scootern innan den lanserades. Provningsprocessen för typgodkännandet beviljades stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projekt ”Rullvalsade produkter”

AS Favor erhöll stöd från EAS för utarbetande av en ny väggprofil. Med stöd från EAS genomfördes laboratoriemätningar av akustik på innerväggar för att intyga de utarbetade profilernas överensstämmelse med allmänt godkända prestandan. Ljudreduktionssprestandan för de testade väggarna överensstämmer med prestanda för väggar med specialändamål. Projektet beviljades stöd på 6 413 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Favor AS har med stöd från EAS genomfört flera projekt som väsentligt har bidragit till företagets exportförmåga.