Kvaliteet ja keskkond

Visioon
AS Favor on kõrge ettevõtluskultuuriga ettevõte.

Missioon
AS Favor on edumeelne ja tänapäevane, klientide, koostööpartnerite ja töötajate poolt hinnatud ettevõte, mille konkurentsieelisteks on kiire reageerimisvõime turusignaalidele ja konkurentidest efektiivsem toimimine/tootmine.

  • KLIENT on see, kes hindab aega, on nõus maksma täpsete ja kvaliteetsete teenuste eest
  • KOOSTÖÖPARTNER on see, kes teab mida tahab ja väljendab seda, ei lepi keskmise tasemega
  • TÖÖTAJA on see, kes on orienteeritud õppimisele, arengule ja saavutustele, valmis selle nimel pingutama.

Väärtused
Meie põhiväärtusteks on: professionaalsus, edumeelsus, paindlikkus.

 

CE märgistus

Profiline kaubamärgi all müüdavad tooted on katsetatud vastavalt Euroopa Liidu standardile EN 14195:2014 ja EN 13964:2014 ning omavad CE märgistust.

 

“20 VÕTIT”

Favoris on rakendatud Jaapanis väljatöötatud tootlikkuse tõstmise ja raiskamise vähendamise metoodika “20 võtit”. Tootmissfääris kasutatav 20 võtme metoodika (inglise k 20 Keys) töötas välja Jaapani professor Iwao Kobayashi ning 20 võtme süsteemi on edukalt juurutatud rohkem kui 20 riigis üle maailma.

20 võtmele on iseloomulik, et…

  • kasutatakse rohkesti visuaalseid töövahendeid, sh kontrollnimekirju, et võrrelda organisatsiooni nii maailma parimatega kui ka üksusi omavahel
  • tunnustatakse ja respekteeritakse organisatsiooni seni saavutatut
  • aidatakse püstitada väljakutsuvaid eesmärke, kujundades üle kogu organisatsiooni ettekujutuse sellest, mis on saavutatav
  • arendatakse kõigis töötajais parendusprotsessis osalemiseks vajalikke oskusi.
  • Ettevõttele pakub 20 võtme metoodika ühtset lähenemist, et lahendada tootlikkuse, kvaliteedi ja kuluefektiivsuse probleeme kõigis ärivaldkondades
  • ühilduvust muude juba juurutatud lähenemisviisidega
  • mõõdetavaid tulemusi tõhusat teadmiste siiret üle kogu ettevõtte.

Viis eesmärki ja 20 võtit nende saavutamiseks:

Töökoha elavdamine Kvaliteedi parendamine Kulude vähendamine  Protsessivoo parendamine  Tehnoloogia arendamine
1: puhastamine ja korrastamine 7: nulljälgimisega tootmine 13 kadude kõrvaldamine 5: kiired üleminekud 18: infotehnoloogia kasutamine
2: süsteemi mõtestamine/eesmärkide ühildamine 9: seadmete ja muu tehnika hooldamine 14: töötajate innustamine parenduste tegemisele 4: pooltoodangu vähendamine 20: juhtiv tehnoloogia strateegilise eelisena
3: rühmatöö 11: kvaliteedi kindlustamine 6: protsesside süsteemne parendamine 16: tootmise planeerimine
10: töökoha distsipliin 12: tarnijate arendamine 17: tõhususe kontroll 8: seostatud tootmine
15: mitmekülgsed oskused ja risttreening 19: energia ja materjalide säästmine
Meie jaoks on kvaliteet esmatähtis kõiges, mida me teeme. Oleme veendunud, et vaid parim on piisavalt hea.